Previous Previous
Next Next
4 / 24

Sigismond Kolos-Vary

Pegasus, 1948

oil on canvas, 92 x 73 cm

separatorblock