Previous Previous
Next Next
3 / 10

Tibor CSERNUS

Study to the "Cimon and Pero", 1991

oil on canvas, 46 x 38 cm

separatorblock