Previous Previous
Next Next
9 / 24

Sigismond Kolos-Vary

Drame interplanetaire, 1961

oil on canvas 81 x 116 cm

separatorblock