Carousel items

About us

The Kálmán Makláry Fine Arts gallery is dedicated to the artists of the Post-War School of Paris. Especially the Abstract and Surrealist movements with artists like Judit Reigl, Simon Hantai, François Fiedler, Anton Prinner, Alfred Reth and Endre Rozsda. Through it’s exhibitions outside the Budapest based gallery and it’s publications of books and catalogs, it has worked towards reviving unquestionably important artists, some of whom the last decades had unfortunately forgotten. The gallery works with museums and art collectors and develops with them long-term relationships of trust. Today, some of the gallery’s artists have already rightfully found their place in the major modern art museums around the world. It also handles and represents works by Gustave Miklos, Joseph Csaky, Étienne Beöthy, Paul Kallos, Geza Szobel, Étienne Sándorfi, Ernest Klausz, Tibor Csernus, Anna Beöthy Steiner, Böhm Lipót Poldi and Antal Biró. The gallery also specializes in contemporary art and mainly represents Hungarian artists such as Sam Havadtoy, Kamill Major, Marta Kucsora, Barabási Lab - László Albert Barabási as well as Korean artists such as Suh Jeong-Min, Sung-Pil Chae and Lim Dong-Lak. The Kalman Maklary Fine Arts is a member of the following organizations:  S.N.A. (Syndicat National des Antiquaires Négociants en Objets d'Art Tableaux anciens et modernes de France) , The Belgian Royal Chamber of Antiques and Art Dealers , CINOA T he International Federation of Dealer Associations, The Association of Hungarian Contemporary Art Galleries.    

The Kálmán Makláry Fine Arts gallery is dedicated to the artists of the Post-War School of Paris. Especially the Abstract and Surrealist movements with artists like Judit Reigl, Simon Hantai, François Fiedler, Anton Prinner, Alfred Reth and Endre Rozsda. Through it’s exhibitions outside the Budapest based gallery and it’s publications of books and catalogs, it has worked towards reviving unquestionably important artists, some of whom the last decades had unfortunately forgotten. The gallery works with museums and art collectors and develops with them long-term relationships of trust. Today, some of the gallery’s artists have already rightfully found their place in the major modern art museums around the world. It also handles and represents works by Gustave Miklos, Joseph Csaky, Étienne Beöthy, Paul Kallos, Geza Szobel, Étienne Sándorfi, Ernest Klausz, Tibor Csernus, Anna Beöthy Steiner, Böhm Lipót Poldi and Antal Biró. The gallery also specializes in contemporary art and mainly represents Hungarian artists such as Sam Havadtoy, Kamill Major, Marta Kucsora, Barabási Lab - László Albert Barabási as well as Korean artists such as Suh Jeong-Min, Sung-Pil Chae and Lim Dong-Lak. The Kalman Maklary Fine Arts is a member of the following organizations:  S.N.A. (Syndicat National des Antiquaires Négociants en Objets d'Art Tableaux anciens et modernes de France) , The Belgian Royal Chamber of Antiques and Art Dealers , CINOA T he International Federation of Dealer Associations, The Association of Hungarian Contemporary Art Galleries.    

A Kálmán Makláry Fine Arts Galéria a háború utáni párizsi iskola művészeivel, elsősorban olyan absztrakt és szürrealista művészekkel foglalkozik, mint Reigl Judit, Hantai Simon, Fiedler Ferenc, Réth Alfréd, Rozsda Endre és Victor Vasarely. Szerteágazó tevékenységével : a budapesti galéria kiállításaival, Európa jelentős művészeti vásárain való részvételével, könyvek, katalógusok kiadásával olyan elvitathatatlan nagyságok népszerűsítését szolgálja, akik közül többek neve méltatlanul elfelejtődött az elmúlt évtizedekben. Munkája elismerését jelzi, hogy múzeumokkal, gyűjtőkkel sikerült hosszú távú bizalmi kapcsolatot kialakítania. A Galériában kiállított művészek közül ma már többek művei találhatók meg a világ legnagyobb modern művészeti múzeumaiban. A fent említetteken kívül Miklós Gusztáv, Csáky József, Beöthy István, Moholy-Nagy László, Kallós Pál, Szóbel Géza, Sándorfi István, Csernus Tibor. Ezentúl kortárs magyar és koreai művészek Sam Havadtoy, Major Kamill, Kucsora Márta, Isaak Silard, Szőke M. Gábor, Suh Jeong-Min, Ilhwa Kim, Hur Kyung-Ae és Lim Dong-Lak műveivel is foglalkozik. A Kalman Maklary Fine Arts galéria a következő szervezeteknek a tagja:  S.N.A.(Syndicat National des Antiquaires Négociants en Objets d'Art Tableaux anciens et modernes de France),   Chamble Royale Des Antiquaires et des Negociants en Oeuvres D'art de Belgique,  CINOA T he international federation of dealer associations, A Magyar Kortárs Művészeti Galériák Országos Egyesülete (MKMGOE).

Le Lorem Ipsum est simplement du faux texte employé dans la composition et la mise en page avant impression. Le Lorem Ipsum est le faux texte standard de l'imprimerie depuis les années 1500, quand un peintre anonyme assembla ensemble des morceaux de texte pour réaliser un livre spécimen de polices de texte. Il n'a pas fait que survivre cinq siècles, mais s'est aussi adapté à la bureautique informatique, sans que son contenu n'en soit modifié. Il a été popularisé dans les années 1960 grâce à la vente de feuilles Letraset contenant des passages du Lorem Ipsum, et, plus récemment, par son inclusion dans des applications de mise en page de texte, comme Aldus PageMaker.

Lorem Ipsum ist ein einfacher Demo-Text für die Print- und Schriftindustrie. Lorem Ipsum ist in der Industrie bereits der Standard Demo-Text seit 1500, als ein unbekannter Schriftsteller eine Hand voll Wörter nahm und diese durcheinander warf um ein Musterbuch zu erstellen. Es hat nicht nur 5 Jahrhunderte überlebt, sondern auch in Spruch in die elektronische Schriftbearbeitung geschafft (bemerke, nahezu unverändert). Bekannt wurde es 1960, mit dem erscheinen von "Letraset", welches Passagen von Lorem Ipsum enhielt, so wie Desktop Software wie "Aldus PageMaker" - ebenfalls mit Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum es simplemente el texto de relleno de las imprentas y archivos de texto. Lorem Ipsum ha sido el texto de relleno estándar de las industrias desde el año 1500, cuando un impresor (N. del T. persona que se dedica a la imprenta) desconocido usó una galería de textos y los mezcló de tal manera que logró hacer un libro de textos especimen. No sólo sobrevivió 500 años, sino que tambien ingresó como texto de relleno en documentos electrónicos, quedando esencialmente igual al original. Fue popularizado en los 60s con la creación de las hojas "Letraset", las cuales contenian pasajes de Lorem Ipsum, y más recientemente con software de autoedición, como por ejemplo Aldus PageMaker, el cual incluye versiones de Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum,也称乱数假文或者哑元文本, 是印刷及排版领域所常用的虚拟文字。由于曾经一台匿名的打印机刻意打乱了一盒印刷字体从而造出一本字体样品书,Lorem Ipsum从西元15世纪起就被作为此领域的标准文本使用。它不仅延续了五个世纪,还通过了电子排版的挑战,其雏形却依然保存至今。在1960年代,”Leatraset”公司发布了印刷着Lorem Ipsum段落的纸张,从而广泛普及了它的使用。最近,计算机桌面出版软件”Aldus PageMaker”也通过同样的方式使Lorem Ipsum落入大众的视野。

Lorem Ipsum - это текст-"рыба", часто используемый в печати и вэб-дизайне. Lorem Ipsum является стандартной "рыбой" для текстов на латинице с начала XVI века. В то время некий безымянный печатник создал большую коллекцию размеров и форм шрифтов, используя Lorem Ipsum для распечатки образцов. Lorem Ipsum не только успешно пережил без заметных изменений пять веков, но и перешагнул в электронный дизайн. Его популяризации в новое время послужили публикация листов Letraset с образцами Lorem Ipsum в 60-х годах и, в более недавнее время, программы электронной вёрстки типа Aldus PageMaker, в шаблонах которых используется Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is slechts een proeftekst uit het drukkerij- en zetterijwezen. Lorem Ipsum is de standaard proeftekst in deze bedrijfstak sinds de 16e eeuw, toen een onbekende drukker een zethaak met letters nam en ze door elkaar husselde om een font-catalogus te maken. Het heeft niet alleen vijf eeuwen overleefd maar is ook, vrijwel onveranderd, overgenomen in elektronische letterzetting. Het is in de jaren '60 populair geworden met de introductie van Letraset vellen met Lorem Ipsum passages en meer recentelijk door desktop publishing software zoals Aldus PageMaker die versies van Lorem Ipsum bevatten.

Artists

Previous Next

Artists

Contact

Kálmán Makláry Fine Arts

1055 Budapest, Falk Miksa u. 10.

+36 1 374 07 74

kalmanmaklaryfinearts@gmail.com

Open: M-F 10.00 - 13.00 & 14.00 - 18.00

Map


Contact Us