Previous Previous
Next Next
7 / 7

Geza SZOBEL

Untitled, 1950

oil on wood panel,

separatorblock