REIGL JUDIT

Sold out

REIGL JUDIT

Sold out

Published by Makláry Artworks - Műcsarnok in 2005
Author(s) Jean-Paul Ameline, Cserba Júlia
199 pages, Hard cover
available in English, French, Hungarian

Weight: 1740 g

Reigl Judit tanulmánykötet A 2005. októberében rendezett Műcsarnok-béli kiállítás alkalmából a Makláry Artworks és a Műcsarnok közös kiadásában jelent meg a Reigl című tanulmánykötet. A kiadók a festő eddigi életművének minél teljesebb bemutatására törekedtek. A 200 oldalas, háromnyelvű (francia, magyar, angol) könyv mintegy 200 színes reprodukciót és számos, Reigl életét bemutató fotódokumentációt tartalmaz.

Jean-Paul Ameline, a könyv egyik írója Európa egyik legtekintélyesebb művészettörténésze, egyben a Pompidou Központ Modern Művészetek Múzeumának főmuzeológusa, tanulmányában Reigl Judit művészi pályáját elemzi. A kiadvány magyar szerzője Cserba Júlia, Párizsban élő művészeti szakíró, a festő életútját mutatja be. A művészeti album azért is különleges, mert a festő munkásságáról magyar nyelvű kiadvány ezidáig még nem jelent meg. Reigl Judit 1923-ban született Kapuváron, majd 1950-ben Franciaországban telepedett le. Párizsba érkezése - a szürrealizmus második generációjának idején, mint a kor vezető és divatos stílusirányzata - hatott festészetére. A művészre 1954-ben figyelt fel „a szürrealizmus pápája”, André Breton, akinek galériájában, az Étoile Scelée-ben még abban az évben megrendezhette első párizsi kiállítását. Reigl túl behatároltnak és korlátoltnak érezvén magát, felismerve hogy festészetét az önállóság elvesztése fenyegeti, habozás nélkül szakított André Bretonnal és körével.

Hasonlóan Jackson Pollockhoz a szürrealizmust maga mögött hagyva, a stílus egyik legfontosabb vívmányát, az automatikus írást fejlesztette tovább. Az ecsetnek és a konvencionális festészetnek hátat fordítva, eleinte egy hajlított fémdarabbal dolgozott, hogy mozdulataiból születő formák plasztikusabban és térbelien jelenjenek meg, Munkái a psziché és a fizikum összecsapásának leképezései, s következő sorozataiban a tisztán gesztusokon alapuló festészetet valósított meg. Ennek a lényege, hogy nincs előbb létező forma, nincs előre tervezett mozdulat, a kivitelezés gyors, valamint az alkotó eksztatikus állapotban dolgozik. Saját testét használta eszközként, kezeivel vitte, „dobta” a festéket a vászonra. Reigl állandóan megújuló pályájának későbbi korszakaiban visszatért – mégha eleinte öntudatlanul is –a figuralitáshoz. A Bretonnal való szakítás után Reigl soha többé nem csatlakozott egyetlen művészi csoporthoz sem, és egész eddigi pályafutása alatt olyan képeket festett, amelyek mindentől és mindenkitől függetlenül, belső indíttatásból születtek, még a legínségesebb időkben sem törődött azzal, hogy festményei eladhatóak-e vagy sem.

Ma már számos francia köz- és magángyűjteményben megtalálhatóak munkái; egyebek mellett a párizsi Pompidou Központban – amely Európa legfontosabb XX. századi modern alkotásait őrzi – 37 festménye szerepel. Közülük több a múzeum állandó kiállításán is megtekinthető. Ez is bizonyítja, hogy van mit bepótolnia Magyarországnak a művésszel szemben. Annak ellenére, hogy gyökerei magyarok, művészete innen indult ki, eddig összesen 2 csoportos kiállításon vett részt hazánkban: 1982-ben a Műcsarnokban rendezett Tisztelet a Szülőföldnek címűn, majd 10 évvel később, mint már francia művész „debütált” a Magyar Nemzeti Galériában megrendezett Francia közelmúlt című kiállításon. A Műcsarnokban első budapesti önálló tárlatának megnyitására 2005. október 4-én került sor. A hazai bemutató révén a Franciaországban nagy tiszteletnek örvendő életút végre elfoglalhatta méltó helyét a magyar művészet történetében is. A Műcsarnokban rendezett kiállításon 45 műve látható, amelyek által – nagy léptékben ugyan, de – végigkísérhető Reigl Judit pályája, hiszen eddigi majd összes sorozatából láthatóak alkotások. A művek a párizsi Pompidou Központból, a Galerie de France-ból, a Soissons-i L’Arsenal, Musée de Soissons-ból, valamint francia magángyűjteményekből érkeztek. A kiállítással egyidőben megjelentetett tanulmánykötetben a tárlaton bemutatott alkotások reprodukciói mellett számos más, a művész összes periódusából válogatott művet is megismerhet az olvasó.


Contact


Subscribe to newsletter