ÖDÖN MÁRFFY

Sold out

ÖDÖN MÁRFFY

Sold out

Published by Makláry Artworks in 2006
Author(s) Rockenbauer Zoltán
480 pages, Hard cover
available in English, French, Hungarian

Weight:3040 g

Rockenbauer Zoltán: Márffy Ödön életműkatalógus

A Makláry Artworks kiadó a szerzővel, Rockenbauer Zoltánnal közösen a máig népszerű festőművész Márffy Ödön életművének bemutatására vállalkozott a háromnyelvű (francia, magyar, angol) 480 oldalas Rockenbauer: Márffy című kiadvány megjelentetésével. Az album azért is különleges, mert ez idáig csak kisebb terjedelmű munkák mutatták be Márffy művészetét, a festő életművéhez igazán méltó kötet eddig még nem látott napvilágot. A könyvvel a nyugat-európai igényeknek megfelelve, a kiadó olyan korszerű monográfia és életmű-katalógus megjelentetését vállalta, amelyre eddig még nem volt példa Magyarországon.

A szerző nyolc éves kutatómunkájának köszönhetően egy igazi oeuvre-katalógust vehetnek kezükbe mind a szakemberek, mind pedig a képzőművészet iránt érdeklődők. A kiadványt az Alexandra könyvkereskedés hálózata terjeszti.

A könyv két részből áll: Márffy életét feldolgozó monográfiából, valamint az életművet reprodukciókban és a lehető legteljesebb adatbázison keresztül bemutató katalógusból. A 125 oldalas magyar nyelvű tanulmány Rockenbauer Zoltán nyolc éves kutatómunkáját foglalja össze, melyben számos, a művész életét bemutató fotó-, és egyéb dokumentációt valamint analógia-képet is megtalál az olvasó.

A kötet az életmű legfontosabb elemeit összefoglaló 10-10 oldalas angol és francia nyelvű rezümét is tartalmaz. Kiegészítő apparátusként Márffy Ödönre vonatkozó mintegy 1500 tételes bibliográfiát, életrajzi kronológiát, kiállítás-jegyzéket és aláírás-katalógust közlünk.

Az életműkatalógus másik részében – festmények és grafikák közül is válogatott – 160 nagyméretű színes reprodukció található. Ezt követi Márffy minden fellelhető olaj-, pasztell- és temperaképeit, akvarelljeit, grafikáit, sokszorosított grafikáit, valamit murális műveit, pannóit és vázlatait is – mindösszesen 1250 alkotását – reprodukáló és az azokhoz kapcsolódó legfontosabb információkat tartalmazó fejezet.

A 480 oldalas könyv 1000 példányban jelent meg. A kötetet az Alexandra Könyváruház-lánc mintegy 60 üzletében vásárolhatják meg az érdeklődők. Az életműkatalógus megjelenését támogatták: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Nemzeti Kulturális Alapprogram, Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma - Magyar Könyv Alapítvány, MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt, FHB Jelzálogbank Nyrt., Antenna Hungária Zrt.

A művész: Márffy Ödön egyike a modern magyar festészet elindítóinak, alapítója volt a Nyolcak-csoportnak. Később a 20-as 30-as években a modern magyar művészeti tevékenységeket összefogó KUT elnökeként munkálkodott. 1945-ben alapító tagja volt az Európai Iskolának. Márffy Párizsban tanult, ahol Matisse és a fauve-ok hatása alá került, később oldottabb, rendkívül dekoratív festői stílusával az École de Paris egyik legigényesebb magyar képviselőjévé vált. Mindmáig a legnépszerűbb és legkeresettebb 20. századi magyar festők egyike. Amellett, hogy minden nagyobb hazai múzeumban megtalálhatóak művei, a magyar művészetet külföldön bemutató tárlatokon a századelőtől kezdve napjainkig láthatóak voltak alkotásai.

A könyv írója: A monográfia és életmű-katalógus szerzője Rockenbauer Zoltán, aki 8 éve kutatja Márffy Ödön életművét az ELTE Művészettörténeti Intézet Doktori Iskolájának keretében. Disszertációját (Phd) is Márffy Ödönről írta. 2003-ban az ő kezdeményezésére és koncepciója alapján jött létre a Márffy Ödön születésének 125. évfordulója alkalmából rendezett Márffy és múzsái című emlékkiállítás és katalógus.

Rockenbauer Zoltán-Kötetek: Ta'aroa. Tahiti mitológia. Budapest, 1994. Századvég.;
Ta’aroa - Tahiti mitológia. A primitív népek lírai költészete. 2. javított bővített kiadás. Budapest 2002, Osiris.;
Nemzetpolitika '88-'98. (Társszerzők: Lőrincz Csaba, Németh Zsolt, Orbán Viktor). Budapest, 1998. Osiris;
Kotta és paletta. Művek, művészek, múzsák. Budapest, 2001. Corvina - Európai Utas;
Márffy és múzsái. [katalógus] A bevezető tanulmányt írta, az életrajzot és a kiállításjegyzéket összeállította, a képeket válogatta -- Bp: Ernst múzeum, 2003.


Contact


Subscribe to newsletter