ÖDÖN MÁRFFY

Sold out

ÖDÖN MÁRFFY

Sold out

Google Plus Pinterest LinkedIn Tencent SinaWeibo


Published by Makláry Artworks in 2006
Author(s) Rockenbauer Zoltán
480 pages, Hard cover
available in English, French, Hungarian

Weight:3040 g

Rockenbauer Zoltán: Márffy Ödön életműkatalógus

A Makláry Artworks kiadó a szerzővel, Rockenbauer Zoltánnal közösen a máig népszerű festőművész Márffy Ödön életművének bemutatására vállalkozott a háromnyelvű (francia, magyar, angol) 480 oldalas Rockenbauer: Márffy című kiadvány megjelentetésével. Az album azért is különleges, mert ez idáig csak kisebb terjedelmű munkák mutatták be Márffy művészetét, a festő életművéhez igazán méltó kötet eddig még nem látott napvilágot. A könyvvel a nyugat-európai igényeknek megfelelve, a kiadó olyan korszerű monográfia és életmű-katalógus megjelentetését vállalta, amelyre eddig még nem volt példa Magyarországon.

A szerző nyolc éves kutatómunkájának köszönhetően egy igazi oeuvre-katalógust vehetnek kezükbe mind a szakemberek, mind pedig a képzőművészet iránt érdeklődők. A kiadványt az Alexandra könyvkereskedés hálózata terjeszti.

A könyv két részből áll: Márffy életét feldolgozó monográfiából, valamint az életművet reprodukciókban és a lehető legteljesebb adatbázison keresztül bemutató katalógusból. A 125 oldalas magyar nyelvű tanulmány Rockenbauer Zoltán nyolc éves kutatómunkáját foglalja össze, melyben számos, a művész életét bemutató fotó-, és egyéb dokumentációt valamint analógia-képet is megtalál az olvasó.

A kötet az életmű legfontosabb elemeit összefoglaló 10-10 oldalas angol és francia nyelvű rezümét is tartalmaz. Kiegészítő apparátusként Márffy Ödönre vonatkozó mintegy 1500 tételes bibliográfiát, életrajzi kronológiát, kiállítás-jegyzéket és aláírás-katalógust közlünk.

Az életműkatalógus másik részében – festmények és grafikák közül is válogatott – 160 nagyméretű színes reprodukció található. Ezt követi Márffy minden fellelhető olaj-, pasztell- és temperaképeit, akvarelljeit, grafikáit, sokszorosított grafikáit, valamit murális műveit, pannóit és vázlatait is – mindösszesen 1250 alkotását – reprodukáló és az azokhoz kapcsolódó legfontosabb információkat tartalmazó fejezet.

A 480 oldalas könyv 1000 példányban jelent meg. A kötetet az Alexandra Könyváruház-lánc mintegy 60 üzletében vásárolhatják meg az érdeklődők. Az életműkatalógus megjelenését támogatták: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Nemzeti Kulturális Alapprogram, Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma - Magyar Könyv Alapítvány, MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt, FHB Jelzálogbank Nyrt., Antenna Hungária Zrt.

A művész: Márffy Ödön egyike a modern magyar festészet elindítóinak, alapítója volt a Nyolcak-csoportnak. Később a 20-as 30-as években a modern magyar művészeti tevékenységeket összefogó KUT elnökeként munkálkodott. 1945-ben alapító tagja volt az Európai Iskolának. Márffy Párizsban tanult, ahol Matisse és a fauve-ok hatása alá került, később oldottabb, rendkívül dekoratív festői stílusával az École de Paris egyik legigényesebb magyar képviselőjévé vált. Mindmáig a legnépszerűbb és legkeresettebb 20. századi magyar festők egyike. Amellett, hogy minden nagyobb hazai múzeumban megtalálhatóak művei, a magyar művészetet külföldön bemutató tárlatokon a századelőtől kezdve napjainkig láthatóak voltak alkotásai.

A könyv írója: A monográfia és életmű-katalógus szerzője Rockenbauer Zoltán, aki 8 éve kutatja Márffy Ödön életművét az ELTE Művészettörténeti Intézet Doktori Iskolájának keretében. Disszertációját (Phd) is Márffy Ödönről írta. 2003-ban az ő kezdeményezésére és koncepciója alapján jött létre a Márffy Ödön születésének 125. évfordulója alkalmából rendezett Márffy és múzsái című emlékkiállítás és katalógus.

Rockenbauer Zoltán-Kötetek: Ta'aroa. Tahiti mitológia. Budapest, 1994. Századvég.;
Ta’aroa - Tahiti mitológia. A primitív népek lírai költészete. 2. javított bővített kiadás. Budapest 2002, Osiris.;
Nemzetpolitika '88-'98. (Társszerzők: Lőrincz Csaba, Németh Zsolt, Orbán Viktor). Budapest, 1998. Osiris;
Kotta és paletta. Művek, művészek, múzsák. Budapest, 2001. Corvina - Európai Utas;
Márffy és múzsái. [katalógus] A bevezető tanulmányt írta, az életrajzot és a kiállításjegyzéket összeállította, a képeket válogatta -- Bp: Ernst múzeum, 2003.


Contact


Subscribe to newsletter