Previous Previous
Next Next
11 / 22

Sigismond Kolos-Vary

Desert, 1965

oil on canvas 60 x 73 cm

separatorblock